توزیع بیش از ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار ملزومات مصرفی پزشکی15 فروردین 1401

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسین صفوی در آستانه هفته دولت در خصوص توزیع ملزومات مصرفی پزشکی در بیمارستان‌های دولتی سراسر کشور اظهار داشت: در راستای پیشگیری از بروز وقفه و اختلال در روندهای درمانی بیماران، در مجموع هیأت امنای صرفه جویی ارزی نسبت به توزیع ۳ میلیون و ۶۰۲ هزار و ۱۸۸ قلم انواع ملزومات مصرفی پزشکی اقدام نموده است.

وی افزود: این ملزومات شامل اقلام حیاتی و استراتژیکی نظیر آی سی دی، پیس میکر، اکسیژناتور و دریچه‌های قلبی است که عدم تأمین به موقع آنها می‌توانست حیات بیماران را با خطر جدی مواجه سازد.

رئیس هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران یادآور شد: برخی از این اقلام، دارای اهمیت استراتژیک برای مراکز درمانی و تأمین به موقع آنها حائز اهمیت به سزایی است.

وی افزود: توزیع دستگاه‌های اکسیژناتور در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۵۶ درصد افزایش داشته است همینطور میزان تحویل آی سی دی به بیماران ۶۹ درصد، رینگ دریچه قلبی بیش از ۳۳ درصد و دریچه تاوی ۵۰ درصد افزایش داشته است.

گفتنی است قیمت مناسب اقلام توزیع شده به مراکز درمانی توسط هیأت امنا کمک شایانی به بیماران بخصوص قشر آسیب پذیر جامعه می‌کند